- 16 Syawal 1445PEJABAT DAERAH LAHAD DATU

VISI, MISI DAN OBJEKTIF

img

VISI, MISI DAN OBJEKTIF

Visi

Ke arah Daerah Lahad Datu yang membangun, terancang, sejahtera dan berbudaya.


Misi

Mewujudkan daerah yang membangun, terancang, sejahtera dan berbudaya.

Mengoptimumkan pembangunan sumber dan melaksanakan tugas dan tanggungjawab ke arah pencapaian wawasan daerah.

Menggerakkan pembangunan fizikal dan sosio-ekonomi dengan mengambil kira pemuliharaan dan kelestarian persekitaran serta jatidiri tempatan dalam pelaksanaan ke arah menjadikan daerah Lahad Datu yang membangun, terancang, sejahtera dan berbudaya.

Berusaha dengan gigih secara reaktif dan produktif ke arah kecemerlangan bagi mewujudkan daerah yang membangun, terancang, sejahtera dan berbudaya.

Berusaha secara bijaksana dalam mengoptimumkan penggunaan sumber dan gigih untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab ke arah pencapaian wawasan daerah, dan;

Memainkan peranan utama dalam menggerakkan pembangunan fizikal dan sosio-ekonomi yang seimbang antara Bandar dan luar Bandar dengan mengambilkira aspek pemeliharaan dn kelestarian persekitaran serta identiti tempatan kearah mewujudkan daerah Lahad Datu yang membangun, terancang, sejahtera dan berbudaya.


Objektif

Memainkan peranan utama bagi menggerakkan dan sosio-ekonomi dengan mengambilkira aspek-aspek pemuliharaan dan kelestarian alam sekitar serta identiti daerah Lahad Datu yang membangun, sejahtera dan berbudaya.

Berusaha dengan gigih bagi mewujudkan Lahad Datu yang membangun, sejahtera, terancang dan berbudaya.

Berusaha secara bijaksana bagi mengoptimumkan penggunaan sumber-sumber dan melaksanakan dengan gigih tugas-tugas dan tanggungjawab kea rah pencapaian wawasan daerah.