Direktori

No. Nama Sambungan No.Telefon Bahagian Gambar
1 PENTADBIRAN PDLD 881518 089-881177 PENTADBIRAN
2 MOHAMMAD AYUB BIN YAKUB 111 089-881518 PEGAWAI DAERAH
3 MOHD MURSALIN BIN MOHD TAHIL 110 089-883050 PENOLONG PEGAWAI DAERAH (PENTADBIRAN)
4 JASLEE BIN JAAFAR 116 089-884480 PENOLONG PEGAWAI DAERAH (PEMBANGUNAN)